ABeCeda
Naučme sa abecedu pomocou PC

Naučme sa abecedu pomocou PC je podporný materiál pre žiakov prvého ročníka s využitím počítačov na vyučovaní slovenského jazyka.

Program je zameraný na analýzu a syntézu slov, vyvodenie písmen a dopĺňanie slov do viet.

 

Daný materiál sa môže stať pomocníkom učiteľa a zároveň v individuálnej (domácej) príprave žiaka. Rodič má možnosť učiť sa s dieťaťom interaktívne, pričom si dieťa rozvíja digitálnu gramotnosť a základné návyky pri práci s webom.

 

UPOZORNENIE: Podľa výskumov by šesťročné dieťa nemalo pri PC stráviť dlhšie ako 20 minút!


>>> VSTÚPTE <<<

UPOZORNENIE: stránka bola zastavená. V prípade záujmu alebo otázok prosím použite kontakty uvedené na tejto stránke.