ABeCeda
Klikni na písmeno a rieš úlohy...

a
i
e
o
u
m
l
v
s
y
j
p
n
z
b
t
d
c
k
r
š
č
ť
h
g
ľ
ň
f
ž
ď
ch
ä
dz
dž